Młodzieżowa Rada Gminy Zawonia

Droga Młodzieży Gminy Zawonia
Podczas marcowej sesji Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę nr XLVI/291/2018 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia.
Prosząc Radnych Gminy o uchwalenie powyżej uchwały kierowałam się chęcią aktywizacji młodych ludzi w naszej gminie. Pragnę aby aktywnie, poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Młodzieży, młodzi ludzie mieli wpływ na życie społeczne i kulturalne. Rada Młodzieży ma mieć charakter konsultacyjny, pomocny Wójtowi i jednostkom podległym gminie w działaniach na rzecz młodzieży, a jednocześnie jej celem będzie wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia.
W skład powstałej Rady wejdzie młodzież z terenu naszej gminy w wieku od 12 do 18 lat. Liczyć będzie 9 członków wybranych na dwuletnią kadencję. Wybory odbędą się w szkole w Czeszowie gdzie zostanie wybranych 3 kandydatów, a w szkole w Zawoni – 6.
Zarządzeniem Wójta Gminy Zawonia wybory odbędą się 14 czerwca, a kandydatury można zgłaszać do 7 czerwca br.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 6 czerwca o godz. 16 do sali GOKiB w Zawoni. Chciałbym z Wami porozmawiać i zapoznać z pracą w Radzie.
Zapraszam również młodzież, która uczy się w szkołach poza terenem naszej gminy, Wy również oczywiście możecie kandydować.

Do zobaczenia
Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia