Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zawoni

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zawoni 2018/2019

Szanowni Rodzice,
Zespół Szkół w Zawoni rozpoczyna rekrutację do klas I szkoły podstawowej

od 05 lutego 2018 r. do 09 marca 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się Państwa z następującymi dokumentami oraz składanie wniosków:

Załącznik 1 Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Zawonia jest organem prowadzącym

Załącznik 2 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Załącznik 3 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu

Załącznik 4 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

 

 


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zawoni 2017/2018

Szanowni Rodzice,
w związku ze zmianami w prawie oświatowym, bardzo prosimy o zapoznanie się Państwa z następującymi dokumentami:

Dla dzieci z obwodu:

Rekrutacja tutaj
Zarządzenie tutaj
Karta zgłoszenia dziecka do kl I tutaj

Dla dzieci z poza obwodu:
Rekrutacja tutaj
Zarządzenie tutaj
Karta zgłoszenia dziecka do kl I – spoza obwodu tutaj
Oświadczenie o miejscu zamieszkania tutaj


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zawoni 2016/2017

Zespół Szkół w Zawoni prowadzi nabór dzieci do klas I od 1 do 31 marca. Warto podkreślić, że w naszej szkole już w klasach I-III uczniowie mają zajęcia informatyczne, a wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne.

W wyniku nowelizacji z dnia 29 grudnia 2015 r. ustawy o systemie oświaty począwszy od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.
Na wniosek rodziców prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej ma także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
– dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Zawoni – z urzędu;
– dzieci zamieszkałe poza obwodem– jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.
Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
można uzyskać pod nr telefonu 71-312-81-29.

Załącznik 1 Wniosek o przyjecie dziecka do klasy I w szkole podstawowej


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zawoni 2015/2016

Szanowni Rodzice,
na podstawie ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) informujemy, że zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zawoni na rok szkolny 2015/2016 prowadzone będą do 24 kwietnia 2015 r.

W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
– urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
– urodzone w 2009 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
– dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Zawoni – z urzędu;
– dzieci zamieszkałe poza obwodem– jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.
Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
można uzyskać pod nr telefonu 71-312-81-29
W trakcie składania zgłoszeń i wniosków niezbędne będą następujące dokumenty:
– dowód osobisty rodzica – do wglądu;
– akt urodzenia dziecka – do wglądu;
– dokument zawierający PESEL dziecka – do wglądu;
– wypełnione zgłoszenie (POBIERZ).