Sprawdzian szóstoklasisty 2015/1016

Harmonogram sprawdzianu POBIERZ

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 r. – ulotka CKE POBIERZ

Sprawdzian szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/2016 – prezentacja POBIERZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/20  POBIERZ

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu obowiązująca w roku  szkolnym 2015/2016  POBIERZ

Ulotka dla rodziców  POBIERZ

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie  POBIERZ