Samorząd

Przewodnicząca – Daniel Jaskot
Zastępca przewodniczącej – Marcela Lenda
Sekretarz – Patryk Pulut

Opiekun samorządu – Justyna Marszałek, Alicja Pawlak