Pedagog szkolny

Agnieszka Budas

Do głównych zadań pedagoga szkolnego należy  analizowanie i rozpoznawanie aktualnej
sytuacji wychowawczej w szkole. Pedagog koordynuje udzielanie potrzebującym uczniom oraz ich rodzicom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi działania interwencyjne i planowane. Jest osobą, która po rozpoznaniu sytuacji ucznia, może wskazać miejsce, gdzie szukać dalszej specjalistycznej pomocy. Jeżeli masz trudności w relacji z innymi; jeżeli cokolwiek związanego z dzieckiem budzi Państwa niepokój bądź chcielibyście, aby uczeń gimnazjum został zbadany w poradni psychologiczno-pedagogicznej – zapraszam – wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/ 2018
poniedziałek 10:15 – 15:15
wtorek 12:00 – 15:00
środa 10:30 – 15:15
czwartek 10:30 – 15:15
piątek 07:00 –  11:00
Konsultacje z rodzicami pedagoga szkolnego
wtorek 14:00 –  14:30
piatek 07:00 – 08:00
Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców
Piątek 7:00 – 8:00

Telefon kontaktowy: 503 89 11 30
(kontakt telefoniczny z pedagogiem możliwy jest w godzinach pracy zgodnie z
harmonogramem).

Gabinet Pedagoga i Psychologa szkolnego znajduje się na I piętrze budynku, w którym mieści się świetlica szkolna.

…………………………………………………………………………………………………………

Teatr w szkole – „Grudniowa opowieść” i „Magiczny kapelusz”

12.12.2017 r do naszej szkoły przyjechał zespół teatralny z Torunia, który starał się wprowadzić dzieci w klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

„Grudniowa Opowieść” to widowisko mówiące o szacunku i wybaczeniu, to również ciepła i nastrojowa historia o poświęceniu oraz sile przyjaźni. Przedstawienie miały okazję obejrzeć przedszkolaki, odziały grup 0A i 0B. Do zabawy w spektaklu  aktywnie zapraszana była publiczność, a wybrane dzieci do wspólnego tańca z baśniowymi bohaterami. Wszystko ozdobione dużą ilością ciekawych i kolorowych rekwizytów zapewniła dzieciom fantastyczną zabawę i dużo śmiechu.

Kolejne przedstawienie, które mieliśmy okazję w tym dniu obejrzeć zatytułowane „Magiczny kapelusz” skierowane było do uczniów klas I-IV to fenomenalna mieszanka edukacji z ogromną dawką humoru. W spektaklu ukazany został problem braku tolerancji , czyli zrozumienia dla ludzkiej inności, poszanowania innych poglądów, uszanowania niezbyt modnego stroju koleżanki/kolegi. Poczucie odrzucenia i osamotnienie jest w dzisiejszych czasach coraz częściej spotykane wśród dzieci i młodzieży. Widowisko oparte było na przykładzie sympatycznego słonia Tadeusza, który urodził się ze zbyt długą trąbą. Pewnego dnia dowiaduje się o istnieniu magicznego kapelusza, który zmienia wygląd każdego, kto go włoży. Tadeusz nie wie jednak, że podstępna mrówka Helena również pragnie zdobyć ów cudowny przedmiot.
Dzięki niezwykle pięknej i refleksyjnej opowieść o przyjaźni i poświęceniu dostrzegliśmy, że to, co inne niekoniecznie jest złe. Duża różnorodność postaci oraz połączenie gry żywych aktorów i pacynek gwarantowało niesamowite widowisko.

Organizator pedagog szkolny

…………………………………………………………………………………………………………

Spotkanie z policją

Dnia 7 lutego 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policją dla klas O-III i IV-VI pt. „Przepisy ruchu drogowego – prawna edukacja bez tajemnic”.  Głównym tematem było propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadamianie o konsekwencjach zachowań niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującym prawem. Policjanci przypomnieli uczniom informacje o przepisach prawa i ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej nieletnich, szkodliwości zażywania substancji odurzających, problemach w szkole, zagrożeniach występujących w życiu codziennym (w drodze do i ze szkoły, w kontaktach z innymi osobami i zwierzętami, w kontaktach z substancjami odurzającymi). Chętni uczniowie wzięli również udział w konkursie z wiedzy o ruchu drogowym oraz uczestniczyli w scenkach dramowych.

CAM01321 CAM01326 CAM01336 CAM01338 CAM01344 CAM01372 CAM01377 CAM01385 CAM01389

………………………………………………………………………………………………………………..

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

W najbliższą środę ruszają zajęcia profilaktyczne w klasach trzecich gimnazjum zgodnie z programem profilaktycznym naszej szkoły. Zajęcia odbędą się blokowo po 3 godziny w Sali Nr 8. Pierwsze 3 lekcje klasa 3 A gimnazjum, od 4 do 6 lekcji klasa 3 B gimnazjum. Pozostałe lekcje w/g planu.

Pedagog szkolny

………………………………………………………………………………………………………………..

Badanie przesiewowe słuchu

W dniach  26.-27. 04.2016 r. od godziny 8.00 – do 12.00 odbędzie się w szkole bezpłatne przesiewowe badanie słuchu dzieci, których rodzice wyrazili zgodę oraz wypełnili ankiety. Rodzice nie muszą być podczas badania.

Pedagog szkolny

………………………………………………………………………………………………………………..

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczął się cykl zajęć do programu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epiedemiologicznej „Moje dziecko idzie do szkoły”. Celem Programu jest podniesienie wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.
Koordynatorka projektu Agnieszka Budas

hochland_dziecko_2014_rgb

moje dziecko image77 image66 image55 image44 image22 image33 image(2)

 

………………………………………………………………………………………………………………..

Harmonogram Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego

Próbny Egzamin Gimnazjalny– część humanistyczna 08.12.2015 (wtorek)
09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)
11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

Próbny Egzamin Gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 09.12.2015 (środa)
09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)
11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

Próbny Egzamin Gimnazjalny – egzamin z języka obcego 10.12.2015 (czwartek)
09.00–10.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut)
11.00–12.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut)
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O CZARNYCH DŁUGOPISACH !!!!!!
PROSZĘ SPRAWDZIĆ SWOJE NAZWISKO NA LISTACH WYWIESZONYCH NA DRZWIACH KLASY W DNIU PRÓBNEGO EGZAMINU.
SPOTYKAMY SIĘ 15 MIN PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU (LOSOWANIE NR ŁAWEK)
W tych dniach pierwsza lekcja i kolejne po próbnym egzaminie odbędą się bez zmian, według planu lekcji.
pedagog Agnieszka Budas, psycholog Anna Szczypkowska
POWODZENIA

koniczyna

………………………………………………………………………………………………………………..

Zajęcia profilaktyczne

5 listopada 2015 roku w klasie 2A gimnazjum odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat agresji i przemocy wśród uczniów. Miały na celu określenie, czym właściwie jest AGRESJA, jakie są jej rodzaje oraz jak można sobie z nią radzić i jak jej przeciwdziałać. Uczniowie rewelacyjnie pracowali na zajęciach. Szybko wysunęli wniosek, że: przemoc jest wykorzystaniem swojej przewagi nad drugim człowiekiem (może to być przemoc fizyczna, emocjonalna, psychiczna, społeczna) oraz to, że z przemocą mamy do czynienia wtedy, gdy osoba słabsza przez dłuższy czas jest nękana przez osobę lub grupę silniejszą.
……a tak pracowali „nad agresją” nasi uczniowie:

image20 image18 image17 image14 image12 image9 image7 image6 image4 image3 image2 image1

Zajęcia przeprowadziła pedagog Agnieszka Budas