Logopeda

Harmonogram pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym

Jak usprawnić mowę dziecka?

Zasady kwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne:

Posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole. Kwalifikowanie pozostałych uczniów
w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy. Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:
badania indywidualne,
wywiady z rodzicami,
konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).
Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają
i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie
w domu zaleconych ćwiczeń.

Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne,
w szczególności na naukę czytania
i pisania.
Dla rodziców

Regulamin uczęszczania na zajęcia terapii logopedycznej POBIERZ
10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej POBIERZ
Jakie są wady wymowy? POBIERZ
Jak rozwija się mowa POBIERZ
Jakie są przyczyny zaburzeń mowy? POBIERZ
Zadania logopedy POBIERZ
Znaczenie mowy w dojrzałości szkolnej i nauce POBIERZ
Zalecenia dotyczące nowoczesnej profilaktyki POBIERZ