Psycholog szkolny

Alicja Szajner

Psycholog szkolny udziela indywidualnych porad i konsultacji, organizuje grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz prowadzi spotkania z rodzicami. Działa również w zespołach udzielających uczniom indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Stara się być wsparciem dla wszystkich członków społeczności szkolnej:

Dla uczniów
Wspiera uczniów w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i psychologicznymi.
Pomaga zrozumieć przyczyny trudności w szkole i w domu.
Podpowiada, jak radzić sobie ze stresem, brakiem koncentracji, niską samooceną, niepowodzeniami czy agresją.
Pomaga rozwiązywać konflikty.

Dla rodziców
Pomaga rodzicom zrozumieć problemy uczniów.
Uczy, jak rozmawiać z dziećmi i jak stwarzać im dobre warunki do rozwoju.
Wspiera w rozwiązywaniu konfliktów „międzypokoleniowych”.
Doradza w wyborze odpowiedniej formy pomocy.

Dla nauczycieli
Pomaga nauczycielom rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze.
Dostarcza wiedzy na temat specyficznych trudności i mechanizmów psychologicznych.
Pomaga indywidualizować pracę z uczniami o specjalnych potrzebach i z dziećmi zdolnymi.
Wspiera w planowaniu działań wychowawczych.

Harmonogram pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/ 2018
poniedziałek 07:00 – 15:00
wtorek 07:00 – 13:00
środa 07:00 – 11:00
czwartek 07:00 – 11:00
piątek 08:10 –  12:10
Konsultacje z rodzicami – psycholog szkolny
poniedziałek 14:00 –  15:00
wtorek                                                       7:00 – 8:00
Konsultacje w przedszkolu
piątek 8:00 –  9:00 (konsultacje dla rodziców 3,4,5-latków)
piątek 9:00 – 10:00 (konsultacje dla nauczycieli przedszkola)
Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców
poniedziałek 07:00 – 08:00

Telefon kontaktowy: 503 89 11 30
(kontakt telefoniczny z psychologiem możliwy jest w godzinach pracy zgodnie z
harmonogramem)

Gabinet Pedagoga i Psychologa szkolnego znajduje się na I piętrze budynku, w którym mieści się świetlica szkolna.

…………………………………………………………………………………………………………

„Czy słowem można zranić?”

We wtorek, 07.11.2017r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas szóstych i  siódmych szkoły podstawowej oraz klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Pan Jacek Musiatowicz i jego syn Michał zaprosili nas na spotkanie profilaktyczne, ale w postaci koncertu rockowego przeplatanego przemyśleniami artysty na temat życia młodzieży. Artysta zwrócił szczególnie uwagę na brak pasji w życiu młodych ludzi, która może doprowadzić do uzależnienia. Podczas występu pan Jacek odwoływał się do przykładów z własnego życia, które to powinny stać się przestrogą dla widzów.  Uczniom szczególnie podobała się gra Michała Musiałowicza na gitarze elektrycznej.

Wtorkowe spotkanie profilaktyczne miało na celu wzbudzenie refleksji wśród młodzieży. Zaproszeni artyści przekonali słuchaczy, że warto rozwijać swoje zainteresowania, pasje, a eksperymentowanie z różnymi używkami prędzej czy później prowadzi do upadku.

Psycholog szkolny

…………………………………………………………………………………………………………

AGLO Forma – program, dzięki któremu uczniowie klas czwartych dowiedzieli się, czym jest zdrowe odżywianie

25 października 2017 roku gościliśmy w Zespole Szkół w Zawoni panią Elżbietę Sworobowicz, która wyjaśniła i pokazała klasom czwartym, czym jest zdrowe odżywianie. Zajęcia trwały przez dwie godziny lekcyjne. Składały się z części teoretycznej i praktycznej. Na pierwszej lekcji pani edukator mówiła o tym, co i jak jeść. Razem z dziećmi omawiała, co jest potrzebne, aby organizm dobrze funkcjonował, podkreśliła, jak ważnym dla człowieka posiłkiem jest śniadanie i dlaczego nie warto z niego rezygnować.  Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, brały czynny udział w pogadance, zadawały pytania i były ciekawe odpowiedzi. Na drugiej lekcji uczniowie mieli zajęcia praktyczne, każde z nich dostało fartuszek, a także plastykowy talerz i nożyk. Uczniowie kroili na drobno jabłka i banany, z których następnie powstała pyszna kasza jaglana z jabłkami, cynamonem i rodzynkami oraz koktajl bananowy z maślanką. Dzieci bardzo chętnie kosztowały przygotowanych przez siebie potraw. Dużo emocji wzbudziła kasza jaglana z dodatkami (którą można użyć zamiast ryżu w daniu takim jak ryż z jabłkami). Przy tym daniu zdania dzieci były najbardziej podzielone. Koktajl bananowy smakował wszystkim. Niektóre z dzieci kreatywnie użyły go jako sosu do kaszy.

Czas spędzony na zajęciach upłynął dzieciom szybko, zajęcia bardzo się im podobały. Mamy nadzieję, że nasi czwartoklasiści zapamiętają jak najwięcej ze zdobytej dziś wiedzy i będą ją stosować w praktyce. Dziękujemy pani Elżbiecie za tak ciekawe zajęcia!

Psycholog szkolny

……………………………………………………………………………………………………………………..

Warsztaty z psychologiem

W dniach 24 i 28 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy IIa i IIb wzięli udział w warsztatach pt. „Co to znaczy być uzależnionym? Droga do uzależnienia”. Zajęcia zostały zorganizowane przez psycholog p. Alicję Szajner. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z definicją uzależnienia, uświadomienie wpływu środków uzależniających na życie człowieka oraz przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia. Podczas spotkania uczniowie brali czynny udział w dyskusji i zabawach aktywizujących, obejrzeli również krótką animację o uzależnieniu pt.: „Nuggets”. Dzieci podczas zajęć z zainteresowaniem słuchały i odpowiadały na pytania, wykazywały się wiedzą na temat tego, czym jest uzależnienie i jak niekorzystnie wpływa ono na organizm człowieka i jego życie.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Spotkanie z policją

Dnia 7 lutego 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policją dla klas 0-III i IV-VI pt. „Przepisy ruchu drogowego – prawna edukacja bez tajemnic”.  Głównym tematem było propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadamianie o konsekwencjach zachowań niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującym prawem. Policjanci przypomnieli uczniom informacje o przepisach prawa i ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej nieletnich, szkodliwości zażywania substancji odurzających, problemach w szkole, zagrożeniach występujących w życiu codziennym (w drodze do i ze szkoły, w kontaktach z innymi osobami i zwierzętami, w kontaktach z substancjami odurzającymi). Chętni uczniowie wzięli również udział w konkursie z wiedzy o ruchu drogowym oraz uczestniczyli w scenkach dramowych.

CAM01389CAM01321 CAM01326 CAM01336 CAM01338 CAM01344 CAM01372 CAM01377 CAM01385

…………………………………………………………………………………………………………………….

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS III GIMNAZJUM

Dnia 01.03.2016 roku uczniowie klas III Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z zakresu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Zajęcia przeprowadził specjalista z zakresu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego mgr Bartłomiej Kobusiński pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy. Podczas zajęć Doradca zawodowy przekazał uczniom aktualne informacje na temat branż zawodowych, rynku pracy oraz możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego. Uczniowie mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Doradcą Edukacyjno – Zawodowym.
Anna Szczypkowska

User comments

……………………………………………………………………………………………………………………..

Spotkanie z rodzicami

Dnia 12.11.2015 roku odbył się wykład dla rodziców temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
Głównym celem wykładu było dostarczenie wiedzy rodzicom na temat zagrożeń płynących z sieci internetowej, na które narażeni są wszyscy użytkownicy, a szczególności dzieci i młodzież oraz zapoznanie rodziców z zasadami bezpieczeństwa korzystania z Internetu.
Podczas wykładu poruszony został również temat cyberprzemocy.
Serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za przybycie.
Anna Szczypkowska
Psycholog szkolny
Zachęcam również wszystkich rodziców do zapoznawania się na bieżąco z informacjami na temat Bezpieczeństwa w Sieci m.in. na stronie Internetowej Fundacji Dzieci Niczyje
http://dzieckowsieci.fdn.pl/kompendium
https://dyzurnet.pl/
http://116111.pl/

Poniżej zamieszczam dla Państwa numery telefonów, na które można dzwonić w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Pomoc telefoniczna i online
116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
Pod tymi numerami udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dzieci Niczyje.
Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl
Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
Więcej informacji: www.dyzurnet.pl

………………………………………………………………………………………………………………..

Zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się

Dnia 04.11.2015 roku uczniowie klas I-III Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach pod nazwą: Czy potrafimy się uczyć? Wybrane sposoby efektywnego uczenia się.
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoją wiedze z zakresu sposobów prawidłowego uczenia się, organizacji czasu pracy, zdolności zapamiętywania oraz umiejętność koncentracji. Podczas zajęć zwrócono szczególną uwagę na systematyczne uczenie się i przygotowywanie się uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Osoba prowadząca: Anna Szczypkowska – psycholog szkolny

……………………………………………………………………………………………………………….

Zajęcia profilaktyczne

Dnia 17.11.2015 roku uczniowie klasy VI A uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez psychologa szkolnego pt. „ Co wiem o dopalaczach…?” – zajęcia profilaktyczne na temat zażywania dopalaczy przez młodych ludzi. Celem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie wynikają z sięgania po dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne.

anna szczypkowska 102 anna szczypkowska 101 anna szczypkowska 100 anna szczypkowska 098 anna szczypkowska 103

……………………………………………………………………………………………………………….