Grono pedagogiczne

Język polski
Daniel Ciba – wychowawca klasy VIb
Justyna Marszałek – wychowawca klasy IVc
Małgorzata Cygan

Matematyka
Ilona Krawczyńska – wychowawca klasy VIIb
Anna Krawczyk
Violetta Bubnowska – wychowawca klasy IVa

Język angielski
Agnieszka Andruszczak
Danuta Pulnik – wychowawca klasy IVb

Język niemiecki
Anna Duluk
Edyta Farganus – wychowawca klasy VIIa

Historia i społeczeństwo
Honorata Łopyta – wychowawca klasy Va

Zajęcia komputerowe
Alina Fidelus-Grzeżułkowska
Mirosław Mróz

Przyroda
Anna Borowiec – wychowawca klasy Vb

Muzyka, plastyka
Józef Ścisło – wychowawca klasy VIa

Zajęcia techniczne
Alina Fidelus-Grzeżułkowska

Wychowanie fizyczne
Jacek Barański
Alicja Pawlak
Artur Zych

Religia
Anita Kochmańska
Justyna Hippner

Wychowanie do życia w rodzinie
Aleksandra Maksymiuk

Edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Bialik – wychowawca klasy IIa
Jadwiga Kaszuba – wychowawca klasy IIIa
Aleksandra Maksymiuk – wychowawca klasy Ib
Elżbieta Masternak – wychowawca klasy IIIc
Urszula Szalińska – wychowawca klasy IIIb
Danuta Piotrowska – wychowawca klasy Ia
Joanna Rubaszewska – wychowawca klasy IIb