Kadra

Klasy „0”
Mirella Sosnowska – Rychlewicz – wychowawca klasy 0b

Bożena Pamuła – wychowawca klasy 0a

Przedszkole
Aleksandra Pasierska – wychowawca grupy 3-latków

Marta Stempień – Kobylarz – pomoc nauczyciela 5-latków

Monika Pielak – wychowawca grupy 4-latków

Justyna Madej – pomoc nauczyciela 4-latków

Patrycja Cur – wychowawca grupy 5-latków

Anna Mrowińska – pomoc nauczyciela 5-latków

Joanna Przeszłowska – wychowawca grupy 4-latków