Komunikat w sprawie dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły dni: 30. kwietnia 2018 r., 02. maja 2018 r. oraz 04. maja 2018 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach w razie potrzeby dla dzieci zgłoszonych będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.
W wyżej wymienionych dniach nie będzie dowozu oraz obiadów.