Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

28 września 2017 roku grupa uczniów naszej szkoły pojechała na zajęcia laboratoryjne, które zostały przeprowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzyli uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające matematyczne oraz przyrodnicze w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych gminy Zawonia”. Młodzież wysłuchała interesującego wykładu pani dr hab. Jolanty Ejfler na temat polimerów oraz środków czystości – surfaktantów. Następnie w Pracowni Technologii Chemicznej uczniowie wykonywali ćwiczenia laboratoryjne:

– synteza nylonu,

– otrzymywanie pachnących gumek do mazania,

– przygotowanie mydła w płynie,

– identyfikacja klasy i typu surfaktantów.

Udział w zajęciach laboratoryjnych pogłębił wiedzę uczniów oraz umiejętności przeprowadzania doświadczeń chemicznych.