Program pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy szkolnej jest skorelowany z programem wychowawczym szkoły. Treści programowe podzielone są na tygodniowe cykle tematyczne. Wychowawca organizuje pracę, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.
Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych kształcą pamięć, koncentrację oraz aktywność psychoruchową i sprawność manualną. Uczą się planowania pracy, podejmowania właściwych decyzji, logicznego myślenia, pracy i współdziałania
w grupach oraz występowania na forum. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma również wartości integracyjne, co buduje klimat i miłą atmosferę świetlicy.

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.
Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej.
Zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie.
Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Kształtowanie prawidłowych postaw etyczno – moralnych oraz umiejętności koleżeńskiego współżycia.
Wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury i nauki.
Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami, psychologiem
i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

4 IX- 8 IX              Witaj szkoło – powrót z wakacji!

11 IX- 15 IX         Poznajmy świetlice

18 IX- 22 IX         Witamy jesień

25 IX- 29 IX         Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze

2 X- 6 X                 Światowy Dzień Zwierząt

9 X- 13 X              Dzień Nauczyciela

16 X- 20 X           Żyj zdrowo

23 X- 27 X            Rozwijam moje zdolności

30 X- 3 XI             Pamiętamy o zmarłych

6 XI- 10 XI            Święto Niepodległości

13 XI- 17 XI         Ruch to zdrowie

20 XI- 24 XI         Dzień Życzliwości

27 XI-1 XII           Andrzejki

4 XII- 8 XII           Barbórka/ Mikołaj

11 XII- 15 XII       Nadejście zimy

18 XII- 22 XII       Święta Bożego Narodzenia

23 IX- 2 I              PRZERWA ŚWIĄTECZNA

3 I- 5 I                   Witamy Nowy Rok

8 I- 12 I                 Bezpieczna zima= bezpieczne ferie

15 I- 28 I               FERIE ZIMOWE

29 I- 2 II                Karnawał

5 II- 9 II                 Dzień Bezpiecznego Internetu (8 II)

12 II- 16 II            Dzień zakochanych (14 II)

19 II- 23 II            Mikołaj Kopernik – nasz patron!

26 II-2 III              Stop przemocy i agresji

5 III- 9 III              Święto Kobiet

12 III- 16 III         Przygotowania do nadejścia wiosny

19 III- 23 III         Wielkanoc

26 III- 3 IV           PRZERWA ŚWIĄTECZNA

4 IV-6 IV              W świecie książek

9 IV- 13 IV           Papierosy- największy wróg człowieka

16 IV- 24 IV         Dzień Ziemi

23 IV- 27 IV         Święta majowe

30 IV- 4 V            Dzień Europy

7 V- 11 V              Każdy człowiek jest wartościowy

14 V- 18 V           Międzynarodowy Dzień Rodzin

21 V- 25 V           Dzień matki

28 V- 1 VI            Dzień dziecka

4 VI- 8 VI             Podróże i pasje

11 VI- 15 VI         Przygotowanie do nadejścia lata

18 VI- 22 VI         Dzień ojca/ Witajcie bezpieczne wakacje!