Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019

Szanowni Rodzice,

  • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 19 lutego 2018.
  • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych dziecka złożony w przedszkolu bądź w sekretariacie szkoły w wersji papierowej.
  • Od 19 lutego 2018 r. do 09 marca 2018 r. trwa składanie wniosków wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami w czasie pracy przedszkola bądź szkoły.
  • Wnioski do pobrania w czasie pracy w przedszkolu bądź w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Zawoni.

Prosimy o zapoznanie się Państwa z następującymi dokumentami :

Załącznik 1 Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31.01.2018 r.
Załącznik 2 Informacja Wójt w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Zawonia jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2018/2019
Załącznik 3 Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego od 1 września 2018 r.
Załącznik 4 Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Zawonia
Załącznik 5 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata przedszkola lub oddziału przedszkolnego
Załącznik 6 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka, kandydata przedszkola lub oddziału przedeszkolnego
Załącznik 7 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Załącznik 8 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Załącznik 9 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka


Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2017/2018

Szanowni Rodzice,
w związku ze zmianami w prawie oświatowym, bardzo prosimy o zapoznanie się Państwa z następującymi dokumentami:

Załącznik 1  Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20.03.2017 r.
Załącznik 2 Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego od 1 września 2017 r.
Załącznik 3 Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Zawonia
Załącznik 4 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata przedszkola lub oddziału przedszkolnego
Załącznik 5 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka, kandydata przedszkola lub oddziału przedeszkolnego
Załącznik 6 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Zawonia jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2017/2018. Czytaj dalej…

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do zapoznania się z nowymi kryteriami i punktacją przyjęć do Publicznego Przedszkola w Zawoni oraz harmonogramem naboru  na rok 2016/2017 .

    Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 )
  3. Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku Poz.7). Nowy rozdział 2a (art. 20a-20zh)
  4. Statut Przedszkola w Zawoni.

harmonogram2016

Karta zgłoszenia do przedszkola

KRYTERIUM I PUNKTACJA