Samorząd

Przewodnicząca – Aleksandra Lichosik
Zastępca przewodniczącej – Sandra Kałużna
Sekretarz – Kacper Cieliński

Opiekun samorządu – Justyna Marszałek, Alicja Pawlak