Grono pedagogiczne

Język polski
Daniel Ciba
Małgorzata Cygan – wychowawca klasy IIIa

Matematyka
Ilona Krawczyńska
Anna Krawczyk – wychowawca klasy IIb

Język angielski
Cecylia Bąbel – wychowawca klasy IIIb

Język niemiecki
Edyta Farganus

Historia
Honorata Łopyta
Mirosław Mróz

Wiedza o społeczeństwie
Mirosław Mróz

Informatyka
Mirosław Mróz

Biologia
Agata Spikowska

Geografia
Anna Borowiec

Chemia
Małgorzata Marek-Pruska

Fizyka
Małgorzata Marek-Pruska

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Józef Ścisło

Zajęcia techniczne
Alina Fidelus-Grzeżułkowska – wychowawca klasy IIa

Edukacja dla bezpieczeństwa
Alina Fidelus-Grzeżułkowska

Wychowanie fizyczne
Alicja Pawlak
Artur Zych

Religia
Justyna Hippner