Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

18 KWIETNIA 2018 – ŚRODA– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 9.00
Z zakresu języka polskiego 11.00

19 KWIETNIA 2018 – CZWARTEK – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych 9.00
Z zakresu matematyki 11.00

20 KWIETNIA 2018 – PIĄTEK – CZĘŚĆ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
Na poziomie podstawowym 9.00
Na poziomie rozszerzonym 11.00

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2015/2016 – POBIERZ
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7.09.2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 r. – POBIERZ
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowązującego w roku szkolnym 2015/2016 – POBIERZ
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie – POBIERZ