Zajęcia projektowe przyrodniczo – matematyczne „Na tropie nauki”

Zbliżamy się do zakończenia projektu w tym roku szkolnym. Zostały nam  jeszcze cztery spotkania. W czasie trwania zajęć poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat otaczającej nas przyrody, którą należy chronić. Poruszaliśmy tematy dotyczące życia dinozaurów, kosmosu, państw europejskich, prezentowaliśmy opracowania tematów. Uczyliśmy się liczyć w trochę inny sposób niż na lekcjach, bo w formie zabawy. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające.